دیدار دبیر کل خانه ی ایران با دبیرکل کانون عالی کارفرمایی ایرانانتخابات هیات مدیره ی خانه ی ایرانمصاحبه ی رییس خانه ی ایران با برنامه ی دو نیم ساعتنوروز خجسته بادافتتاح وبسایت جدید خانه ی صنعت،معدن وتجارت ایران
بیشتر

اطلاعيه هاي مهم

  • جشنواره تولید ملی،افتخارملی

    جشنواره تولید ملی،افتخارملی

    بيست و دومين اجلاس سراسري خانه هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور و يازدهمين جشنواره توليد ملي - افتخار ملي - يزد - ١٤ و ١٥ ...

بیشتر
بیشتر

اطلاعيه هاي مهم

بیشتر

اطلاعيه هاي مهم

جشنواره تولید ملی،افتخارملی

جشنواره تولید ملی،افتخارملی

بيست و دومين اجلاس سراسري خانه هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر كشور و يازدهمين جشنواره توليد ملي - افتخار ملي - يزد - ١٤ و ١٥ ...

بیشتر
بیشتر
بیشتر

اطلاعيه هاي مهم

بیشتر
بیشتر
بیشتر
بیشتر

اطلاعيه هاي مهم